Obserwacje w kierunku wścieklizny

Lekarze weterynarii pracujący w gabinecie As posiadają uprawnienia do prowadzenia obserwacji w kierunku wścieklizny wydane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Obserwacje takie wykonuje się tylko w przypadkach pogryzienia lub podrapania człowieka przez zwierzę. Lekarz weterynarii decyduje o wszczęciu obserwacji oraz wydaje stosowne zaświadczenia. Obserwacje składają się zazwyczaj z 3 wizyt, na których zwierzę jest oglądane i badane klinicznie. Wizyty te są bezpłatne dla właściciela. W przypadku braku aktualnego szczepienia na wściekliznę oraz ujemnego wyniku obserwacji właściciel zobowiązany jest zaszczepić psa w ostatnim dniu obserwacji. Jest to usługa płatna wg cennika gabinetu.