Paszporty

Przewóz zwierząt towarzyszących w UE podlega następującym wymogom: zwierzę musi być zidentyfikowane, posiadać paszport oraz aktualne szczepienie na wściekliznę. Pierwszym krokiem jest identyfikacja zwierzęcia. Od 3 lipca 2011 roku jedyną akceptowaną formą znakowania jest mikroczip wszczepiany pod skórę. Wyjątek stanowią zwierzęta które były identyfikowane za pomocą tatuaży przed ta datą. Mogą one być przewożone bez konieczności wszczepienia mikroczipu, jednak pod warunkiem że tatuaż jest czytelny oraz istnieje dowód (dokument) że tatuaż został wykonany przed 3.07.2011. Następnym krokiem jest paszport – może zostać wydany jedynie zwierzęciu, które jest już zaczipowane lub posiada tatuaż. Ostatnim krokiem jest szczepienie na wściekliznę. Wykonywane u zwierząt powyżej 3 miesiąca życia i powtarzane co roku. Musi być aktualne – potwierdzone w paszporcie przez lekarza weterynarii. Jeżeli szczepienie jest nieaktualne lub zwierzą nigdy nie było szczepione, należy dokonać go nie później niż 21 dni przed planowana podróżą. Jeżeli szczepienia wykonywane były regularnie uzyskuje ono ważność w momencie podania szczepionki. W niektórych krajach muszą zostać spełnione dodatkowe wymogi. Informacji można szukać na stronie krajowej oraz regionalnych izb lekarsko weterynaryjnych oraz na stronie inspektoratu weterynaryjnego. Przed wyjazdem warto upewnić się czy dane Państwo nie wprowadziło dodatkowych obostrzeń i czy informacje zamieszczone na stronach internetowych są aktualne. Można zadzwonić do ambasady kraju do którego się wybieramy.

Przewóz zwierząt z oraz do krajów z poza UE podlega odrębnym regulacjom. Wiele krajów wymaga złożonych procedur oraz badań dodatkowych przy przewozie zwierząt towarzyszących. Informację na ten temat udzielają Inspektoraty Weterynaryjne oraz odpowiednie instytucje w danym kraju.

Wróć do zakładki Usługi