Usługi

Gabinet świadczy usługi w zakresie lecznictwa zwierząt towarzyszących – interny, chirurgii tkanek miękkich, profilaktyki oraz diagnostyki weterynaryjnej. Badania diagnostyczne wykonywane są w gabinecie (USG, badania biochemiczne krwi) lub we zewnętrznych laboratoriach. W celu zapewnienia kompleksowej pomocy gabinet współpracuje również z lekarzami weterynarii, specjalistami różnych dziedzin. Ponadto gabinet świadczy usługi czipowania, wydawania paszportów oraz obserwacji w kierunku wścieklizny (we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii).